مراسم احیای کودکانه در شبهای 21 و 23 ماه رمضان در امامزاده سیدجعفر علیه السلام یزد

مراسم احیای کودکانه در شبهای 21 و 23 ماه رمضان در امامزاده سیدجعفر علیه السلام یزد


مراسم احیای کودکانه در شبهای 21 و 23 ماه رمضان در امامزاده سیدجعفر علیه السلام یزد

در شبهای 21 و 23 رمضان برگزار می شود؛
احیای کودکانه در امامزاده سیدجعفر (ع) یزد
مراسم احیای کودکانه با طرحی از سوی مرکز فرهنگی مبشران در شبهای 21 و 23 رمضان در امامزاده سیدجعفر علیه السلام یزد برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی مبشران، مراسم احیای کودکانه طرحی از مرکز فرهنگی مبشران است که با همکاری امامزاده سیدجعفر محمد علیه السلام  واقع در بلوار جمهوری یزد برگزار می شود.
بر اساس این طرح، ایستگاه های نقاشی و قصه گویی، مداحی کودکان و .... برای کودکان شرکت کننده در این مراسم در امامزاده یاد شده، برپا می شود.
احیای کودکانه ویژه کودکان 7 تا 10 ساله است که شرکت آنها در این مراسم با ارسال نام کودک به سامانه 3000611212 امکانپذیر است.
این مراسم که تا سحر ادامه دارد و با گسترانیدن سفره سحری در جمع کودکان پایان می یابد، ویژه شبهای 21 و 23 رمضان است و هدف از برگزاری آن، آشنایی کودکان با مراسم معنوی احیا است.
اطلاعات بیشتر درباره این برنامه و سایر طرحهای مرکز فرهنگی مبشران از طریق مراجعه به سایت این مرکز به نشانی mobasherghadir.ir یا کانال تلگرامی mobasheran_bot@ قابل دسترسی است.