مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد: یکی از راه های برون رفت از مشکلات شهر، فرهنگ سازی مدیریت یکپارچه شهری است

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد: یکی از راه های برون رفت از مشکلات شهر، فرهنگ سازی مدیریت یکپارچه شهری است


مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد: یکی از راه های برون رفت از مشکلات شهر، فرهنگ سازی مدیریت یکپارچه شهری است

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد:
یکی از راه های برون رفت از مشکلات شهر، فرهنگ سازی مدیریت یکپارچه شهری است

عباس ملازینلی رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با محمد یارمند مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد دیدار کرد.
ملازینلی در این دیدار با اشاره به جایگاه و اثر بخشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، بیان داشت: محوریت اصلی برنامه های این سازمان در برنامه و بودجه تدوینی سال ۱۳۹۹، نشاط اجتماعی، آموزش شهروندی و همچنین توجه به آسیب های اجتماعی است.
در ادامه مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد یکی از راه های مهم حل مشکلات شهر را فرهنگسازی مدیریت یکپارچه شهری عنوان کرد و گفت: بدون شک توجه به این مقوله سبب حل بسیاری از چالش ها و مسائلی است که امروزه در شهر با آن روبه رو هستیم.
یارمند خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در طول سال برنامه های بسیار جذابی را در سطح شهر برای مردم برگزار می کند که در این فعالیت ها می توان به مقوله فرهنگ سازی توجه ویژه ای داشت.