مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد بادکتر رحیمی نسب مدیرکل محترم اداره بهزیستی استان یزد دیدار و گفتگو کرد.

مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد بادکتر رحیمی نسب مدیرکل محترم اداره بهزیستی استان یزد دیدار و گفتگو کرد.


مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد بادکتر رحیمی نسب مدیرکل محترم اداره بهزیستی استان یزد دیدار و گفتگو کرد.

 
 به گزارش روابط عمومي سازمان ،دکتر رحیمی نسب مدیر کل محترم اداره بهزیستی استان یزد  با حضور در دفتر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد با سيد حسن حسيني مدير عامل سازمان دیدار و پیرامون همکاری های آینده سازمان در زمینه های فرهنگی و ورزشی گفتگو کرد.درابتداي اين جلسه دکتر رحیمی نسب خواستار همكاري لازم اين سازمان در خصوص برنامه های پیش از ازدواج،جوانان و زوج های جوان،پیشگیری از معلولیت ها و پیشگیری از اعتیاد شد.

 در ادامه سيد حسن حسيني در مورد تعامل در زمینه های آموزش شهروندی و مهدکودک ها ،همکاری در خصوص برنامه های آموزشی در فرهنگسرا ها به خصوص  فرهنگسرای خانواه  و رونق بخشیدن به مسائل خانواده و ازدواج جوانان به همراه آسیب شناسی این مباحث تأکید کردند.