محله من محله تو

محله من محله تو


محله من محله تو

محله من محله تو با ویژه برنامه هایی چون ▪️مسابقه، استندآپ کمدی، ایستگاه نقاشی، نمایش کارآفرینی و... در روز شنبه 26 مردادماه 98 خیابان امام_ خیابان شهیدان ادهمی_دبیرستان سید محمد وزیری برگزار میشود.