مجموعه های فرهنگی منطقه امامشهر به مناسبت دهه امامت و ولایت

مجموعه های فرهنگی منطقه امامشهر به مناسبت دهه امامت و ولایت


مجموعه های فرهنگی منطقه امامشهر به مناسبت دهه امامت و ولایت

 مجموعه های فرهنگی منطقه امامشهر به مناسبت دهه امامت و ولایت

 برنامه های نیکوکاری و فرهنگی  را در سطح منطقه و فضای مجازی برگزار مینماید. در پوستر مشاهده بفرمایید.

 ۱۰ الی ۱۸ مردادماه

جهت مشارکت و کسب اطلاعات بیشتر ۰۹۱۹۴۴۰۷۸۳۰