متن متحرک قرآنی

متن متحرک قرآنی


قدم اوّل براى عمل كامل به قرآن، آشنايى با متن قرآن است امام خامنه ای حفظه الله