متحرک

متحرک


متحرک

ما به بركت نهضت امام حسين عليه السلام و حفظ فرهنگ آن توانستيم نظام اسلامي را در جامعه مان بوجود آوريم..... امام خامنه اي