ما، کودک، زندگی

ما، کودک، زندگی


ما، کودک، زندگی

 برنامه ما، کودک، زندگی به مناسبت روز جهانی کودک همراه با معرفی شهربانوی موفق، نقاشی کودکان، کارگاه کودک و طبیعت، تئاتر خیابانی و مسابقات ورزشی روز پنجشنبه 18 مهرماه ساعت 19 در پارک غدیر برگزار میشود.