لشکر فرشتگان تاریخ ساز

لشکر فرشتگان تاریخ ساز


لشکر فرشتگان تاریخ ساز

 
 
یادواره استانی ۲۶ زن شهیده و تجلیل از ۲۲ جانباز زن و تکریم از مادران و همسران شهدا
 
چهارشنبه ۸ بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح
 
 پخش از شبکه یزد و صفحه اینستاگرام نوید شاهد یزد