لحظه هایت را به اشتراک بگذار

لحظه هایت را به اشتراک بگذار


لحظه هایت را به اشتراک بگذار

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد سی و هشتمین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی با عنوان " لحظه هایت را به اشتراک بگذار" با حضور استاد آبایی چهارشنبه این هفته در محل فرهنگسرای شهرداری برگزار می شود.