قندشکن

قندشکن


قندشکن

 
 
با موضوعات فرهنگ مجازی، چالشهای تدریس آنلاین و کودکان و گوشیهای بدون رمز
 
 چهارشنبه ۳ دی ماه ساعت ۱۸
 
 پخش زنده از صفحه اینستاگرام qandsheksn
 
شماره تماس: ۰۹۱۳۲۵۹۷۰۱۲