قرائت دعای پر فیض عرفه در جوار آرامگاه جوی هرهر

قرائت دعای پر فیض عرفه در جوار آرامگاه جوی هرهر

با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، عصر یکشنبه و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مراسم قرائت دعای پر فیض عرفه در  جوار آرامگاه جوی هرهر برگزار شد.