قرائت دعای پر فیض عرفه در جوار آرامگاه جوی هرهر

قرائت دعای پر فیض عرفه در جوار آرامگاه جوی هرهر


قرائت دعای پر فیض عرفه در جوار آرامگاه جوی هرهر

با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، عصر یکشنبه و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مراسم قرائت دعای پر فیض عرفه در  جوار آرامگاه جوی هرهر برگزار شد.