قرآن در زندگی

قرآن در زندگی


قرآن در زندگی

 قرآن در زندگی

کارگاه آموزشی با محوریت تفسیر و روخوانی قرآن

 چهارشنبه ها هر هفته ساعت ۹ صبح

خیابان امام، فرهنگسرای خانواده