قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد رئیس هیات والیبال شهرستان یزد شد

قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد رئیس هیات والیبال شهرستان یزد شد


قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد رئیس هیات والیبال شهرستان یزد شد

قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد  رئیس هیات والیبال شهرستان یزد شد
طی مراسمی از زحمات مهدی مقوم رئیس پیشین هیات والیبال شهرستان یزد تقدیر و مصطفی زارع زاده، قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به سمت رئیس هیات منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد طی نشستی با حضور رئیس سازمان فرهنگی اجتماع ورزشی شهرداری یزد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد و جمعی از ورزشکاران رشته والیبال مصطفی زارع زاده، قائم مقام سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به سمت رئیس هیات منصوب شد.
پیش از این مهدی مقوم مدیرعامل پیشین شرکت مخابرات استان یزد این مسئولیت را برعهده داشت.