فیلم کوتاه شوفر اثر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره شین را کسب کرد.

فیلم کوتاه شوفر اثر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره شین را کسب کرد.


فیلم کوتاه شوفر اثر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره شین را کسب کرد.


 علی اصغر باروت کوب زاده برای بازی در فیلم کوتاه شوفر که به روایت داستانی از زندگی شهید منتظر قائم می پرداخت ، توانست لوح افتخار و تندیس بهترین بازیگر مرد را در بخش داستانی ایثار و شهادت در جشنواره استانی شین کسب کند.
جشنواره استانی شین برای اولین بار در راستای برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴۰۰۰ شهید استان یزد به میزبانی اردکان برگزار شد.