فعال شدن روز شمار غدير از 25 ذي‌القعده؛

فعال شدن روز شمار غدير از 25 ذي‌القعده؛


فعال شدن روز شمار غدير از 25 ذي‌القعده؛

از 25 ذي‌القعده؛

روزشمار غدير فعال شد

روزشمار غدير از 25 ذي‌القعده، زمان حركت پيامبر اكرم (ص) براي اجراي مناسك حجه الوداع در يزد فعال شد.

به گزارش روابط عمومي ستاد مبشر غدير شهرداري يزد، به منظور تبيين و آگاهي بخشيدن به مردم در مورد تاريخ آخرين سفر پيامبر (ص) و وقايع رخ داده در حجه الوداع تا روز عيد غدير، روزشمار طراحي شده از سوي ستاد مبشر غدير شهرداري يزد فعال شد.

در اين روزشمار، كه امسال از هفتم تا 30 شهريور مصادف با 25 ذي القعده تا 18 ذي الحجه را شامل مي‌شود، همه وقايع مرتبط با اين رويداد تاريخي در قالب كارت پستال تشريح شده و در سايت مبشر غدير بارگذاري شده است.

به ازاي هر روز يك كارت طراحي شده و در هر كارت وقايع مرتبط با همان روز با استناد به منابع تاريخي درج شده است.

اين كارت‌ها هم از طريق سايت مبشر غدير به نشاني mobasherghadir.ir  و هم از طريق كانال تلگرامي @mobasherghadir قابل دسترسي است ضمن اينكه به صورت گسترده از سوي ستاد مبشر غدير شهرداري يزد در فضاي مجازي منتشر مي‌شود.