فعالیت های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر

فعالیت های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر


فعالیت های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد،سازمان فرهنگی عملکرد مناسبی در فضاسازی و تبلیغات شهری در زمینه انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر به معرض نمایش گذاشت.سازمان فرهنگی ورزشی به نصب 40 عدد بنر 4*3 با موضوع شرکت در انتخابات و تبیین مواضع دشمن از سخنان مقام معظم رهبری پرداخت.نصب 3عدد بنر 108 متری و نصب 40 عدد مکان جهت نصب تبلیغات نامزدهای انتخابات و طراحی کردن بنر و ارجاع آن به کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی استانداری را می توان از دیگر برنامه های سازمان شمرد.