فضاسازی شهری به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی