فضاسازی شهری به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

فضاسازی شهری به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی