فرهنگ سازی خرید از مراکز تولیدی معلولین و به کارگیری توانایی آن ها از مهم ترین امورات انسان دوستانه است

فرهنگ سازی خرید از مراکز تولیدی معلولین و به کارگیری توانایی آن ها از مهم ترین امورات انسان دوستانه است


فرهنگ سازی خرید از مراکز تولیدی معلولین و به کارگیری توانایی آن ها از مهم ترین امورات انسان دوستانه است


محمدرضا پیرنیا، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، به همراه جمعی از مسئولین این سازمان، به بازدید نوروزی و آشنایی با معلولین فعال در موسسه هیتا معلول رفت.


به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ محمدرضا پیرنیا، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، به همراه جمعی از مسئولین این سازمان، به بازدید نوروزی و آشنایی با معلولین فعال در موسسه هیتا معلول رفت.

گفتنی است این موسسه در حوزه چرم و جعبه چوبی کادوئی فعالیت دارد که در حال حاضر از 10 نفر نیروی کار شامل پنج  زن و پنج مرد تشکیل شده است.

رضا عطار مدیرعامل موسسه هیتا معلول، در بیان مشکلات خود گفت: در حال حاضر کمبود مکان و امکانات ،مانع اصلی گسترش فعالیت های موسسه هیتا معلول است.

پیرنیا در بین سخنان خود با معلولین گفت: باید مراکز به کار گیری توانایی و کارآفرینی معلولین گسترش یابد تا بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، موجبات افزایش تولید و بهره وری فراهم شود.

وی تاکید داشت: از امورات مهم انسان دوستانه ، میتوان فرهنگ سازی خرید از مراکز داخلی تولیدی معلولین، به کارگیری توانایی و فکر، قدردانی از زحمات و ازدیاد انگیزه آن ها برای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و غیره دانست.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، ضمن اعلام حمایت سازمان از معلولین، تصریح کرد: برای تحقق این امر باید معلولان نوع تولیدات و تنوع کار های خود را گسترش دهند.

انتهای پیام/ش