فرهنگسراي خانواده آيت الله مدرسي افتتاح گرديد +گزارش تصويري

فرهنگسراي خانواده آيت الله مدرسي افتتاح گرديد +گزارش تصويري


فرهنگسراي خانواده آيت الله مدرسي افتتاح گرديد +گزارش تصويري

فرهنگسراي خانواده آيت الله مدرسي در روز يكشنبه 10 ارديبهشت ماه در هفته شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد با حضور جمعي از مسئولين افتتاح گرديد. اين فرهنگسرا در راستاي فعاليت هاي فرهنگيِ تخصصي در زمينه مسائل خانواده از قبيل مشاوره ي قبل، حين و بعد از ازدواج و همچنين كارگاه هاي آموزش فرهنگ صحيح تربيت دائر گرديده است.

اين مراسم با حضور آيت الله سيد محمدكاظم مدرسي، رئيس شوراي اسلامي شهر يزد حجت الاسلام مطهريان، شهردار محترم شهر يزد جناب آقاي مهندس ميروكيلي و تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد و معاونين شهرداري و مديران عامل سازمان هاي تابعه شهرداري و سركار خانم عبدالحسيني نماينده استاندار يزد برگزار گرديد.

خاطرنشان می شود این فرهنگسرا در زمینی به مساحت 1400 مترمربع و زیربنای 1100 متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفت.

در مراسم افتتاح فرهنگسرای خانواده رئیس شورای اسلامی شهر یزد ضمن تشکر از دست اندرکاران این پروژه با اشاره به اینکه اصل و اساس جامعه اسلامی از خانواده منشعب می شوداظهار امیدواری کرد این فرهنگسرا منشأ خیری برای محل و شهر باشد.

حجت الاسلام مطهریان همچنین با گرامیداشت هفته شوراها از عدم استقبال صداو سیمای مرکزیزد و نحوه گرامیداشت این ایام انتقاد کرد.

وی با تحسین ساخت فرهنگسرای آیت ا... مدرسی در منطقه محروم شهر خاطرنشان نمود مناطق محروم نیاز شدیدی به لحاظ فرهنگی دارند که انشاءا... توجه به این مناطق ادامه پیدا کند.

همچنین در این مراسم حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی ضمن اشاره به عدم وجود طلاق در یزد طی سالهای 41و42 اظهار داشت: در حال حاضر از هر 13 ازدواج در یزد، 5/3 مورد به طلاق می انجامد وی تأکید نمود که از لحاظ فرهنگی ضعیف هستیم و یکی از بهترین اهداف بلند این بنای خیر، حل مشکلات خانوادگی و ترویج فرهنگ خانواده است.

مدرسی با بیان روایتی صدای قلم دانشمندان، گام رزمندگان و تولید کارخانجات را سلاحهایی دانست که انسانها را به خدا نزدیک می کند.

سید محمد کاظم مدرسی علاوه براین دو ویژگی ارتباط با خدا و ارتباط با خلق خدا را نیز از مواردی دانست که برتر و بالاتر از آن نیست.

شهردار یزد نیز در مراسم افتتاح فرهنگسرای خانواده با ستودن اشتیاق شورای اسلامی شهر مبنی بر انجام کارهای فرهنگی، نقش شوراها را تحقق بخشیدن به مدنیت و دخالت دادن مردم در امور اجرایی خود دانست.

وی با تبریک روز شوراها، شورای اسلامی شهر را تحقق خواست مردم در نظام اجرائی معرفی کرد.