فرزندان غدیر

فرزندان غدیر

 فرزندان غدیر

 ویژه نوزادانی که در دهه امامت و ولایت متولد شده اند

 ارسال تصویر صفحه اول شناسنامه نوزاد، نام و شماره تماس به ایتا یا واتساپ ۰۹۳۸۰۱۷۳۳۰۰