فراخوان همکاری با طراحان و گرافیست های فرهنگی و آموزشی

فراخوان همکاری با طراحان و گرافیست های فرهنگی و آموزشی


فراخوان همکاری با طراحان و گرافیست های فرهنگی و آموزشی

فراخوان همکاری با طراحان و گرافیست های فرهنگی و آموزشی

بدین وسیله از تمامی طراحان و گرافیست های یزد دعوت به عمل می آید تا برای همکاری با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در زمینه های آموزش شهروندی، معرفی جاذبه های گردشگری  شهر میراث جهانی یزد، فضاسازی فرهنگی موثر و زیبای شهری و...
رزومه و چند نمونه طراحی خود را به روابط عمومی سازمان واقع در خیابان کاشانی، روبرو پارک هفتم تیر تحویل دهند.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09130713193 تماس بگیرید.

مهلت فراخوان تا تا ریخ 15 اردیبهشت ماه میباشد.