فراخوان شعار غدیر سال 98

فراخوان شعار غدیر سال 98


فراخوان شعار غدیر سال 98

ستاد مبشر غدیر امسال  برنامه ای در زمینه ی انتخاب شعار غدیر سال 98 را به عنوان مسابقه ای برگزار میکند که شعار سالهای گذشته لبخند بزن که عید حیدر شده است، یا علی میزان اعمال تویی، خداراشکر که مولایم علی شد بوده است و شرکت کنندگان میتوانند  شعار خود را تا تاریخ 4 مرداد به شماره  09914691601  ارسال کنند به برترین شعار جایزه ای به ارزش 5 میلیون ریال اهدا میگردد.