فراخوان ساخت کلیپ قصه های آداب شهروندی یزد

فراخوان ساخت کلیپ قصه های آداب شهروندی یزد


فراخوان ساخت کلیپ قصه های آداب شهروندی یزد

فراخوان ساخت کلیپ قصه های آداب شهروندی یزد
 
 
ویژه قصه گویان یزدی
 
موضوعات  را داخل پوستر مشاهده فرمایید.
 
مهلت ارسال آثار: ۳۰ آبان ماه
 
محل ارسال : ۰۹۳۳۹۴۴۳۳۷۹