فراخوان جمع آوری عکسها و بلیطهای قدیمی از اتوبوس های واحد و تاکسیهای شهر یزد

فراخوان جمع آوری عکسها و بلیطهای قدیمی از اتوبوس های واحد و تاکسیهای شهر یزد


فراخوان جمع آوری عکسها و بلیطهای قدیمی از اتوبوس های واحد و تاکسیهای شهر یزد

 
 
 نمایشگاه "یادش بخیر قدیما..." در نوروز ۱۴۰۱ در سطح شهر اکران خواهد شد.
 
 مهلت ارسال آثار ۲۰ آذرماه لغایت ۱۵ دیماه
 
 اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۶۰۴۵۰۳۶۳