فراخوان ثبت نام سری دوم مسابقه کدمبه

فراخوان ثبت نام سری دوم مسابقه کدمبه


فراخوان ثبت نام سری دوم مسابقه کدمبه

 فراخوان ثبت نام سری دوم مسابقه پانتومیم کُدُمبه " @kodombe "
 
۲۱ و ۲۲ تیرماه ساعت ۹ الی ۱۲
 
خیابان کاشانی _ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد