فایل صوتی چهل و هشتمین نشست موضوعی

فایل صوتی چهل و هشتمین نشست موضوعیفایل صوتی چهل و هشتمین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی

 

موضوع نشست : راز همسران پویا

سخنران : دکتر خسروی

زمان : 20 مرداد ماه 1395 - فرهنگسرای شهرداری

دانلود فایل صوتی