فایل صوتی پنجاه و دومین نشست موضوعی

فایل صوتی پنجاه و دومین نشست موضوعیفایل صوتی پنجاه ودومین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی

 

موضوع نشست : والدین دیروز، نوجوان امروز

سخنران : دکتر محمد حسین فلاح

زمان :  17 شهریور ماه 1395 - فرهنگسرای شهرداری

دانلود فایل صوتی