فایل صوتی پنجاهمین نشست موضوعی

فایل صوتی پنجاهمین نشست موضوعیفایل صوتی پنجاهمین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی

 

موضوع نشست : همسر محبوب من (قسمت دوم)

سخنران : استاد آبایی

زمان :  3 شهریور ماه 1395 - فرهنگسرای شهرداری

دانلود فایل صوتی