فایل صوتی شصت و چهارمین نشست موضوعی

فایل صوتی شصت و چهارمین نشست موضوعیفایل صوتی شصت و چهارمین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی

 

موضوع نشست : هنر رضایت از زندگی (1)

سخنران : استاد آبایی

زمان :  1 دی ماه 1395 - فرهنگسرای شهرداری

دانلود فایل صوتی