فایل صوتی شصت و پنجمین نشست موضوعی

فایل صوتی شصت و پنجمین نشست موضوعیفایل صوتی شصت و پنجمین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی

موضوع نشست : هنر رضایت از زندگی (2)

سخنران: استاد آبایی

زمان : 8 دیماه 1395 - فرهنگسرای شهرداری

 

دانلود فایل صوتی