فایل صوتی شصت و هفتمین نشست موضوعی

فایل صوتی شصت و هفتمین نشست موضوعیفایل صوتی شصت و هفتمین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی

موضوع نشست : توصیه های طب سنتی در نازایی

سخنران: دکتر امتیازی

زمان : 22 دیماه 1395 - فرهنگسرای شهرداری

 

دانلود فایل صوتی