فایل صوتی شصت و هشتمین نشست موضوعی


فایل صوتی شصت و هشتمین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی

موضوع نشست : سهم من از زندگی

سخنران: دکتر صادقی پور

زمان : 29 دیماه 1395 - فرهنگسرای شهرداری

 

دانلود فایل صوتی