فایل صوتی شصت و سومین نشست موضوعی

فایل صوتی شصت و سومین نشست موضوعیفایل صوتی شصت و سومین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی

موضوع نشست : مواد لازم ازدواج موفق

سخنران: دکتر ترکمانی

زمان : 24 آذرماه 1395 - فرهنگسرای شهرداری

 

دانلود فایل صوتی