غبار روبی حرم امامزاده جعفر(ع) با حضور خدام حرم حضرت معصومه(س)

غبار روبی حرم امامزاده جعفر(ع) با حضور خدام حرم حضرت معصومه(س)


غبار روبی حرم امامزاده جعفر(ع) با حضور خدام حرم حضرت معصومه(س)