عید ورزشی 1400، مسابقه دارت

عید ورزشی 1400، مسابقه دارت


عید ورزشی 1400، مسابقه دارت

 
 
مسابقه ورزشی  مجازی  دارت
آقایان و بانوان
رایگان 
آخرین مهلت ثبت نام : آقایان 3 فروردین  بانوان 6 فروردین 
برگزاری  مسابقات : آقایان 4 فروردین  بانوان 7 فروردین  
همراه با اهدای  جوایز نفیس