عید ورزشی ۱۴۰۰ مسابقه لیوان و کاغذ

عید ورزشی ۱۴۰۰ مسابقه لیوان و کاغذ


عید ورزشی ۱۴۰۰ مسابقه لیوان و کاغذ

عید ورزشی 1400 
 
مسابقه لیوان و کاغذ 
آقایان و بانوان
رایگان 
آخرین مهلت ارسال فیلم   : 13 فروردین 
همراه با اهدای  جوایز نفیس  
ارسال عکس و اطلاعات بیشتر شماره 09132599057