عید ورزشی ۱۴۰۰ مسابقه سودوکو

عید ورزشی ۱۴۰۰ مسابقه سودوکو


عید ورزشی ۱۴۰۰ مسابقه سودوکو

 
 
مسابقه فکر سودوکو 
آقایان و بانوان
رایگان 
برگزاری  مسابقات : آقایان و بانوان  3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13   ساعت 15 ظهر 
همراه با اهدای  جوایز نفیس  
جدول حل کردی ، جوابش به شماره 09129230567 ارسال کن