عید ورزشی ۱۴۰۰ مسابقه تاریخچه ورزشی یزد

عید ورزشی ۱۴۰۰ مسابقه تاریخچه ورزشی یزد


عید ورزشی ۱۴۰۰ مسابقه تاریخچه ورزشی یزد

 
 
مسابقه  تاریخچه ورزشی یزد 
آقایان و بانوان
رایگان 
 10 فروردین ساعت 18 
همراه با اهدای  جوایز نفیس  
مسابقه در استوری  اینستاگرام پیج زیر برگزار  میشه 
https://www.instagram.com/yazdvarzeshi?r=nametag