عیادت هنرمندان از کودکان بیمار بیمارستان شهید صدوقی (ره)

عیادت هنرمندان از کودکان بیمار بیمارستان شهید صدوقی (ره)


عیادت هنرمندان از کودکان بیمار بیمارستان شهید صدوقی (ره)

عصر جمعه سید جواد هاشمی و  احمد رضا موسوی همراه با محمد رضا دشتی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری از کودکان بستری در بیمارستان شهید صدوقی عیادت کردند. در این برنامه که مجتبی هراتی و مسیح دهقانی از هنرمندان و مجریان استان و همچنین پرسنل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد نیز حضور داشتند از طرف این سازمان به کودکان بسته های تبرکی و هدیه داده شد.