عكس

عكس


عكس

امام خامنه اي مد ظله العالي:

ما پس از ده‌ها سال تلاش دشمنان براى دور ساختن نسل‌هاى متوالى حتى از ظاهر قرآن در صدد آنيم كه به قرآن باز گرديم و قرآن را نخست بر زبان و آنگاه در دل و سپس در متن جامعه تحقق بخشيم.