عضویت مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در کارگروه دهه کرامت تهران وکلانشهرها.

عضویت مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در کارگروه دهه کرامت تهران وکلانشهرها.


عضویت مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در کارگروه دهه کرامت تهران وکلانشهرها.

 به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد حمید رضا سلیمانی، مسئول شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت در حکمی آقای دشتی، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد را به عضویت کارگروه دهه کرامت تهران وکلانشهرها منصوب کرد.

درقسمتی از این حکم آمده است؛ افتخار خدمت به آستان مقدس حضرات معصومین(ع) موهبتی است از سوی خداوند متعال به انسانهایی که متواضعانه و ایثارگرانه وجود خویش را وقف بر تلاش در راستای ترویج سیره و سنت اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) نموده اند. بر این اساس تلاش در مسیر ترویج سنت و سیره رضوی و خاندان مکرم ایشان (ع) نیز مجاهدات عظیمی است که جنابعالی بحمد الله از این موهبت برخوردار شده اید.

لذا با عنایت به مصوبات شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت، جنابعالی به عنوان عضو کارگروه تهران و کلانشهرها منصوب می شوید. امید داریم با تلاشهای ارزشمند شما شاهد بزرگداشت هر چه شایسته تر دهه پر برکت کرامت باشیم.