عشقولانک

عشقولانک

عشقولانک

به همسرت پیامک عشقولانه بده و جایزه بگیر. مهلت ارسال آثار از روز زن تا روز مرد "26 بهمن ماه تا 18 اسفندماه"

ارسال تصویر پیامک به ادمین @yazdfarhang

 7 جایزه یک میلیون تومانی به زیباترین پیامک اهدا میشود.