عزیزی نژاد به سمت مسئول امور تبلیغات فرهنگی منصوب شد

عزیزی نژاد به سمت مسئول امور تبلیغات فرهنگی منصوب شدرئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، طی ابلاغی، محمد حسین عزیزی نژاد را به سمت مسئول امور تبلیغات فرهنگی این سازمان منصوب کرد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ محمدرضا پیرنیا، رئیس این سازمان، طی ابلاغی به شماره 963402732، محمدحسین عزیزی نژاد را در سمت مسئول جدید امور تبلیغات سازمان منصوب کرد.
 
در متن این ابلاغیه آمده است:« امید است در ظل توجهات حضرت حق و منویات و رهنمود های امامین انقلاب، در راستای تحقق اهداف و اجرای برنامه ها، در چارچوب ضوابط و مقررات مندرج اساسنامه سازمان همچون گذشته موفق و سربلند باشید.»
 
گفتنی است، محمدحسین عزیزی نژاد پیش از این ابلاغ، در سمت کارشناس امور تبلیغات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، مشغول به فعالیت بود.
 
 
انتهای پیام/