عباس ملازینلی: فعالیت‌های مذهبی شهر رنگ و بوی هنری پیدا کند

عباس ملازینلی: فعالیت‌های مذهبی شهر رنگ و بوی هنری پیدا کندرئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد:

 فعالیت‌های مذهبی شهر رنگ و بوی هنری پیدا کند

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: یکی از پایگاه‌های اجتماعی در کشور ما مساجد است که می‌توانیم با رونق‌بخشی به برنامه‌های آن نتایج بهتری را در جامعه شاهد باشیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ «عباس ملازینلی» رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری یزد در دیدار با مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد یزد گفت: مساجد در طول اسلام به عنوان پایگاه‌هایی بوده اند که بسیاری از اتفاقات مهم در آنها صورت می گرفته است.

وی با بیان اینکه امروز باید علاوه بر فعالیت‌های مذهبی و سنتی به نوعی برای احیای کارکردهای مساجد برنامه ریزی داشته باشیم، اذعان کرد: باید بررسی کنیم که چطور می توان نوشداروی هنر را به بچه‌های مسجدی و همچنین نوشداروی مسجد را به بچه های هنری چشاند؛ اگر این اتفاق بیافتد به نوعی هنر مسجدی را از دل مساجد شاهد هستیم و به نوعی فعالیت های مذهبی ما رنگ و بوی هنری پیدا می کند.

رئیس  سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری یزد با تاکید بر لزوم جذب حداکثری افراد و شرکت دادن آنها در برنامه‌های مساجد، ادامه داد: در فرهنگ ایرانی اسلامی نقاط قوتی داریم که میتوان آنها را تقویت کرده و با جهانیان رقابت کنیم؛ در این راستا باید شناسایی مناسب داشته و به صورت تخصصی بر روی آنها کار کنیم.

ملازینلی گفت: یکی از پایگاه‌های اجتماعی در کشور ما مساجد است که می‌توان با احیا و رونق بخشی به برنامه‌های آن اثرات بهتری را در جامعه شاهد باشیم.

متخصص فرهنگی؛ لازمه موفقیت در این حوزه است

حجت الاسلام فیروز گرج، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد نیز در این دیدار گفت: امروز با توجه به تصویب اساسنامه کانون‌های فرهنگی هنری، این کانون به نوعی جزء نهادهای تثبیت شده است که فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد را با اولویت های خاص دنبال می کند.

وی افزود: نباید تعریف کیفی از کارکرد کمی داشته باشیم زیرا که کیفی بودن مستلزم ورود صحیح، فرآیند خوب و خروجی مطلوب است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد تصریح کرد: نگاه جدید این است که باید تکنسین و متخصص تربیت کنیم. در این راستا ماموریت کانون های مساجد در حوزه کودک، نوجوان و بانوان است که بنیان اصلی را بر مبنای خانواده قرار داده است.

حجت الاسلام گرج بیان کرد: لازمه موفقیت در حوزه فرهنگی داشتن تخصص متولیان این حوزه است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد بیان کرد: نباید نسخه کلی برای مخاطبان بنویسیم بلکه با توجه به موقعیت مکانی مخاطبان، فرهنگ و ویژگی های روحی برنامه ریزی تخصصی کنیم.

حجت الاسلام گرج خاطرنشان کرد: شاید یکی از چیزهایی که از آن غفلت شده، هنر در مسجد با حفظ قداست این پایگاه مقدس است اما باید توجه داشته باشیم که رسالت ما نیز برای فعالیت های فرهنگی و هنری است.

وی گفت: یکی از ماموریت های ما جذب قشر خاکستری است که بایستی برای آن نیز برنامه های دقیق داشته باشیم.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد ادامه داد: در کانون ها سعی داریم که به دور از سلایق و اعمال نظر حزبی و جناحی به نوعی در فعالیت های مساجد ورود کرده و به صورت فراجناحی کارکردهای فرهنگی و هنری مساجد را احیا کنیم.

حجت الاسلام گرج گفت: اگر فرهنگ در کنار علم قرار گیرد به خوبی می توانیم در مسیر پیشرفت در جامعه حرکت کرده و مدیریت نو و جدیدی در کارکرد مقولات دینی داشته باشیم.

وی گفت: کار دشمنان، دشمنی است، اما در این راستا نیز ما باید بفهمیم که چکار کرده ایم.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد در پایان گفت: فرهنگ با زندگی مردم آمیخته شده و در تمامی ساعات زندگی مردم رخنه پیدا کرده است در این راستا نیازمند برنامه ریزی و توجه ویژه به آن است.