عباس ملازینلی در دیدار با رئیس کانون فرهنگی هنری مساجد استان یزد: یزد ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی و هنری دارد.

عباس ملازینلی در دیدار با رئیس کانون فرهنگی هنری مساجد استان یزد: یزد ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی و هنری دارد.


عباس ملازینلی در دیدار با رئیس کانون فرهنگی هنری مساجد استان یزد: یزد ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی و هنری دارد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد:

یزد ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی و هنری دارد

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: یزد ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های فرهنگی و هنری دارد.

عباس ملازینلی در دیدار با رئیس کانون فرهنگی هنری مساجد استان یزد با بیان اینکه توجه به فعالیت‌های فرهنگی و هنری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اظهار داشت: یزد ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه‌‌های مختلف فرهنگی و هنری دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.

مظفر سالاری، سرپرست کانون فرهنگی هنری مساجد استان یزد هم در این دیدار با بیان اینکه سامانه فهما در سراسر کشور شروع به فعالیت کرده و اطلاعات تمام کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در این سامانه ثبت می‌شود گفت: در حال حاضر 25 هزار کانون مساجد در سطح کشور فعالیت دارند.

وی فعالیت این کانون‌ها را مبتنی بر هشت شاخص اصلی و 35 شاخص فرعی دانست و گفت: در یزد هم 826 کانون داریم که 770 مورد از آنها فعال هستند و 200 کانون هم در سطح شهر یزد فعالیت دارند.

سرپرست کانون فرهنگی هنری مساجد استان یزد با بیان اینکه در بین کل کانون‌های فرهنگی هنری کشور، رتبه‌های اول و دوم مربوط به یزد است تصریح کرد: در مجموع هم یزد جزو 10 استان برتر کانون‌های مساجد در کل کشور است.

گفتنی است در این جلسه حاضرین به بیان پتانسیل ها و ظرفیت های  دو‌نها‌د پرداختند و در خصوص نحوه مشارکت و اجرای برنامه های مشترک گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این جلسه عباس ملازینلی، رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری یزد به عنوان عضو افتخاری کانون غدیر معرفی شد. این کانون یکی کانون های برتر مساجد یزد است که رتبه اول کشور را داراست.