طنين اندازشدن صداي اذان در ميادين شهر دارالعباده

طنين اندازشدن صداي اذان در ميادين شهر دارالعباده


طنين اندازشدن صداي اذان در ميادين شهر دارالعباده

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد،

ميادين شهر در اوقات شرعي همصدا با مساجد نواي دلنشين اذان را در سطح شهر طنين انداز ميكنند.

سيدحسن حسيني مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي گفت:ميادين و تقاطع هاي اصلي شهر به سيتم اذان گو مجهز ميشوند.

وي گفت:نصب سيستم اذان گوي ماهواره اي در ميدان ابوذر به اتمام رسيده است و در حال طي كردن مراحل آزمايشي خود مي باشد.راه اندازي اين سيستم نيز در ميدان اطلسي در دست اقدام است كه ان شاء الله بزودي محقق خواهد شد.

حسيني در ادامه افزود:اجراي اين طرح در راستاي تحقق آرزوي  ديرينه مردم يزد بجهت پخش صداي دلنشين اذان در تمامي نقاط شهر است.

ايشان در پايان از تمامي خيرين،نهاد هاي مردمي،نخبگان فرهنگي و اجتماعي درخواست كرد تا در ارائه طرح هاي فرهنگي و اجراي آنها ياري كننده سازمان باشند.

 

طنين اندازشدن صداي اذان در ميادين شهر دارالعباده