طلایه داران ترافیک

طلایه داران ترافیک


طلایه داران ترافیک

 طلایه داران ترافیک "پلیس هوشمند، امین مردم" در روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۹ صبح در سالن شهید عباسپور واقع در بلوار دانشجو برگزار میشود.