طرح مشاوره هما

طرح مشاوره هما


طرح مشاوره هما

 طرح مشاوره هما

مشاوره های فردی، کودک، ازدواج

باحضور روانشناس و مشاوران خانواده

 یکشنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲

فرهنگسرای خانواده

هماهنگی و نوبت حضور ۰۹۰۴۳۴۳۹۳۷۸_۳۶۲۰۳۲۱۰