طرح شناسایی دیابتی های " نوع یک" یزد

طرح شناسایی دیابتی های " نوع یک" یزد


طرح شناسایی دیابتی های " نوع یک" یزدمختص دیابتی های نوع یک که ساکن استان یزد میباشند.

اطلاعات مربوطه را به شماره ۱۰۰۰۲۵۳۵۰۰۰۵ ارسال نمایید.

 مهلت ارسال تا پایان بهمن ماه